Social media


KAMPANIE W SOCIAL MEDIA

Oferujemy swoje doświadczenie w zarządzaniu profilami marek w popularnych serwisach społecznościowych – m.in. w Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. 

Facebook – zakładamy profile, tworzymy strategię działań spójną ze strategią marki/usługi – prowadzimy fanpage i aktywnie włączamy się w społeczności istotne z punktu widzenia strategii marki.

Instagram, Twitter, YouTube – wykorzystujemy różnorodne kanały dotarcia do grup docelowych, wykorzystując unikatowe możliwości popularnych serwisów.

Tworzymy serwisy internetowe – firm i marek.

Powierz nam swoją aktywność w dynamicznie zmieniającym się wirtualnym otoczeniu, które ma realne przełożenie na Twoją strategię i osiągnięcie celów.